காம ராணி காமினி உள்ளாடை கழட்டும் அதிரடி புகை படம்

1875